Rabarbragelè lages av saft fra pressa Rabarbra av røde typer